Published On: 20. marts 2017

18-02-2013

Tilbage i 2010 investerede verdens førende producent af brændselsceller; canadiske Ballard Power Systems, mere end 30 millioner kroner i Dantherm Power på CEMTEC i Hobro, og ejer i dag 57 pct. af aktierne i virksomheden. Nu har den canadiske virksomhed valgt at øge sine aktiviteter yderligere i det danske datterselskab. Til stor glæde for både Dantherm Power og CEMTEC.

Dantherm Power har siden 2002 arbejdet med udvikling af brændselscellesystemer til nødstrøm og mikrokraftvarme baseret på Ballards teknologi. Første kommercielle salg skete i 2009, og siden er omsætningen vokset 100 % hvert år. I dag er omsætningen hos Dantherm Power over 30 mio. kroner årligt. En udvikling, der ikke er gået ubemærket hen hos Ballard.

– Vi har udviklet os til et stærkt kompetencecenter for verdens førende brændselscelleteknologivirksomhed, hvilket skyldes, at vi kan tiltrække de helt rigtige medarbejdere, der formår at kombinere forskning, udvikling og forretning. Desuden er rammebetingelser for brændselsceller gunstige i Danmark.

– De to faktorer har fået Ballard til at udvide sine europæiske aktiviteter betragteligt, og dermed også udvikle vores virksomhed og aktiviteterne på Cemtec, hvilket vi naturligvis er både glade for og stolte af, fortæller Jesper Themsen, administrerende direktør for Dantherm Power.

Stort projekt i gang

– Det er et meget stort skridt fremad for vores virksomhed. Vi står for alvor på kanten af internationalt gennembrud, hvilket også forstærkes af, at vi har fået bevilget et EUDP projekt.

EUPD står for Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, hvis formål er at fremme ny klimavenlig energiteknologi, der øger forsyningssikkerheden og realiserer erhvervspotentialer på energiområdet, som skal være med til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi senest i 2050.

– EUDP projektet har titlen ”iPEM stack”. Det kan lyde teknisk, men omhandler kort fortalt kostoptimering og test af en ny generation brændselscellesystemer med hovedfokus på brændselscellestakken og komponenter omkring denne. Her udvikler og opstiller vi udstyr til samling af brændselscellestakke i Hobro.

God beliggenhed og perfekte rammer 

– I starten af projektet var der tale om at oprette et Ballard A/S i Hobro, men det blev hurtigt vurderet, at det var mere hensigtsmæssigt at lægge denne aktivitet i Dantherm Power, hvilket også understreger vores position som Ballards kompetencecenter i Europa, fortæller Jesper Themsen, der er glad for samarbejdet med CEMTEC og beliggenheden i Hobro:

– Hobro har en perfekt beliggenhed med kort afstand til universitetsbyerne Aarhus og Aalborg, samt også kort til byer som Viborg og Randers. Det betyder, at vi kan tiltrække de helt rigtige medarbejdere, hvilket er afgørende for os.

– Samtidig fungerer samarbejdet med CEMTEC godt. De sikrer rammerne og faciliteterne, og er hele tiden innovative og på forkant, hvilket er vigtigt, når vi i den kommende tid skal sætte endnu mere fokus på test og certificering samt omkostningsreduktioner, slutter Jesper Themsen.

Også på CEMTEC er de tilfredse med udviklingen. Direktør Lars Udby udtaler:

– Vores ambition om at udvikle CEMTEC til Hydrogen Valley, og være en stærk og anerkendt europæisk energiklynge, bliver understreget, når en aktør som Ballard målrettet vælger at udvide sine aktiviteter markant hos Dantherm Power, der er en af de største virksomheder på CEMTEC.

– Det er af meget stor betydning for os, og bekræfter os i, at vi har gang i noget rigtigt spændende.