Published On: 1. august 2023

Danmark har ambitiøse planer om at bygge vindmølleparker til lands og til vands – med tilhørende Power-to-X-anlæg, der kan omdanne overskudsstrøm til grønne brændstoffer. Men begge dele forudsætter, at der er mange flere, som uddanner sig til smed eller elektriker. Projektet T-shore er i gang med at kortlægge behovet. Lillegården El i Hobro er en af de virksomheder, som efterspørger flere elektrikere.

Hvis ikke vi får uddannet flere smede og elektrikere, kan det blive mere end svært at gennemføre de ambitiøse planer, som Danmark har for at overgå til vedvarende energi. Sol og vind handler i høj grad om smedearbejde og elektricitet, og hvis der mangler kompetente folk til at udføre det, kan anlæggene ikke etableres. Energinettet forventes at skulle levere 8 gange så meget strøm i 2040 som i dag for at kunne mætte det behov, elektrificeringen kræver, og man regner med, at der alene i elektrolyse-industrien, som skal levere apparater til produktion af brint, vil blive brug for 53.000 nye medarbejdere inden 2030. Mange af dem er smede og elektrikere.

Lillegården El er en af de virksomheder, som allerede nu må tage alternative metoder i brug for at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. Virksomheden, som har hovedkontor i Mariagerfjord Kommune, har mere end 30 års erfaring med at etablere elinstallationer i store forsyningsanlæg, blandt andet til energisektoren. Udover de 90 ansatte, som Lillegården El har på landsplan, beskæftiger virksomheden i gennemsnit 30-40 elektrikere fra eksterne underleverandører, primært fra Polen og Rumænien.

– Vi kunne ansætte en del flere elektrikere, hvis de fandtes på markedet. Derfor har vi også mange lærlinge – sidste år havde vi 27. Men der er brug for, at vi i branchen tager mange flere lærlinge, hvis vi skal dække behovet i fremtiden. Det betyder også, at vi skal gøre flere unge interesseret i at tage en faguddannelse og få overbevist dem om, at det ikke kun er en gymnasial uddannelse, der dur, siger Jan Justesen, medejer af Lillegården El og leder af industriafdelingen.

Lillegården El oplever stor efterspørgsel på sine kompetencer inden for Power-to-X, efter at virksomheden har udført el-installationerne på de første af den type anlæg i Danmark – herunder brintanlægget HyBalance i Hobro, metanolanlægget Power-to-Met i Aalborg og Everfuels’ kommende brintanlæg i Fredericia.

Lillegården El deltager i projektet T-Shore, der er støttet af EU, hvor en række interessenter inden for udbygningen af offshore-energi kortlægger det fremtidige behov for arbejdskraft med henblik på at udvikle uddannelser, der er målrettet offshore vindindustrien. Blandt deltagerne er Skive College, der udbyder fagkurser, og Hydrogen Valley, som bidrager med sin brancheviden inden for Power-to-X. I alt 72 virksomheder er blevet interviewet om deres behov for arbejdskraft i fremtiden, og rapporten har dokumenteret et markant behov.

– Vi har generelt en stor mangel på blandt andet elektrikere og elinstallatører i Danmark, og vi er selvfølgelig særligt interesserede i at få adgang til elektrikere med kompetencer inden for industri-el. Men vi kan godt selv opkvalificere elektrikere med en klassisk uddannelse i samarbejde med kursusudbydere. Det grundlæggende el-arbejde er ikke så anderledes, når man først kommer ned i de industrielle el-installationer. Derimod er der en række sikkerhedsforhold, man skal uddannes specifikt i, fortæller Jan Justesen.

Der er på nuværende tidspunkt annonceret 21 brint- og Power-to-X projekter i Danmark. Lillegården El er i dialog med flere af disse om samarbejde.

I Mariagerfjord-området har vi med vores fokus på brint og Power-to-X været nogle af de første i Danmark, som har opnået konkrete erfaring med disse teknologier. Det har givet lokale erhvervsvirksomheder som Lillegården El – men også fx Hobro Rustfri – et forspring og nye forretningsmuligheder. Men det er vigtigt, at vi sikrer grundlaget for, at den udvikling kan fortsætte i form af blandt andet adgang til kompetente medarbejdere. Derfor lægger vi kræfter i et projekt som T-shore, der kan bidrage til at synliggøre udfordringerne og få dem løst.

Søren Bjerregaard Pedersen, direktør for Hydrogen Valley