Published On: 20. marts 2017

30.09.2016

CEMTECs bestyrelsesformand siden 2009, Hans Høyrup, er efter eget valg fratrådt posten som formand for bestyrelsen.

Hans Høyrup overlader med udgangen af september 2016 posten til Peter Christensen næstformand for CEMTECs bestyrelse og administrerende direktør for Sintex.

”Det er altid sundt at få nye kræfter til for at sikre, at der sker en udvikling. Derudover er jeg lige blevet 70 år, og det føles derfor som et naturligt tidspunkt at træde tilbage” siger Hans Høyrup.

”Hans Høyrup har ydet en rigtig stor indsats som bestyrelsesformand for CEMTEC fonden. Hans har været med til at sikre fremsynethed både i forbindelse med erhvervsparken, men i særdeleshed også i forbindelse med projekterne og de mange aktiviteter, som CEMTEC fonden/Hydrogen Valley tager del i” udtaler den nye formand for CEMTECs bestyrelse, Peter Christensen.

Peter Christensen har været en del af CEMTEC fondens bestyrelse i mere end 10 år, og har tidligere også været formand for CEMTECs bestyrelse.

Peter er 56 år og adm. direktør for Sintex, et datterselskab i Grundfos-koncernen, beliggende i Hobro.

Fratrædelsen sker i fuld overensstemmelse med den øvrige bestyrelse for CEMTEC fonden, hvor Hans Høyrup vil blive siddende indtil udgangen af 2016, hvor den nuværende bestyrelsesperiode udløber.