Published On: 20. marts 2017

13-03-2013

Hollandske KIWA, der er blandt verdens førende virksomheder indenfor test og certificering af nye teknologier, vil være med til at opbygge et certificeringscenter for gas, brint og brændselsceller på CEMTEC i Hobro.

Baggrunden for satsningen er, at Danmark, og i særdeleshed Hobro, allerede har en stærk international position inden for forskning og udvikling på området.

Samtidig står gas, brint og brændselscelle-industrien overfor et kommercielt gennembrud – blandt andet også med etableringen af Fuel Center Clusther North, der i den kommende tid samler en lang række internationale kompetencer på CEMTEC i Hobro.

I den forbindelse er det vigtigt med en øget indsats inden for test, information, uddannelse og certificering. Til det formål har KIWA fra den 1. marts 2013 ansat 39-årige Michael Grøn som kommerciel manager.

– Det er en utrolig spændende proces og en fantastisk udfordring. Vi starter i princippet helt fra bunden, og jeg skal selv ud at finde kunderne på det danske marked, fortæller Michael Grøn, der har en solid baggrund indenfor energisektoren, hos henholdsvis Nordjysk El-handel og Nyfors.

– Men kunderne findes, og med KIWA i ryggen har vi allerede en unik ekspertise, hvilket betyder, at vi har en stærk position og et solidt produkt at komme ud med.

– Det er ambitionen at skabe fundamentet for testcenteret indenfor en periode på ni måneder. Det er CEMTECs rolle at opføre og drive centret, herunder koordinere at de definerede test gennemføres med hjælp af relevante eksterne aktører, fortæller Michael Grøn, KIWAs nye mand på CEMTEC.