Published On: 10. maj 2023

En snak over hækken. En udveksling af ideer. Et tip om en mulighed. Lidt hygge over et godt måltid mad. For mange er det essensen af godt naboskab. Men det gælder ikke kun i parcelhuskvarteret – det kan også gælde for en virksomhed. Ikke mindst, hvis den bor i en erhvervspark.

Vi sparrer gerne med vores naboer – herunder Hydrogen Valley og Ballard Power Systems. Vi har alle tre fokus på grøn omstilling og samarbejder med hinanden om løsninger, fortæller Anders Mikael Christensen, direktør i DFDS Køletransport.

DFDS udvider på CEMTEC

DFDS Køletransport har adresse i CEMTEC erhvervspark på Majsmarken i Hobro. 62 medarbejdere styrer herfra de mange daglige transporter af kølevarer fra blandt andre Arla Foods og Danish Crown rundt i Danmark. Men pladsen er ved at blive for trang. Derfor bygger CEMTEC nu en tilbygning på mere end 1000 kvadratmeter til DFDS Køletransport, og den skal stå færdig til indflytning i december 2023.

Det er en stor fordel for os, at vi ikke skal afsætte ressourcer til at drive bygninger, kantine og sørge for rengøring og græsslåning. Vi kan fokusere på vores kerneforretning – og samtidig er vi med i et inspirerende fællesskab, siger Anders Mikael Christensen.

Dialog med andre grønne virksomheder

Fællesskabet bruger DFDS Køletransport blandt andet til at udvikle sin forretning. Man har fået øje på brint og brændselsceller som en mulig afløser for fossile brændstoffer på de lange strækninger til lands og til vands, og har en dialog med Hydrogen Valley og Ballard Systems Power om det. Men første skridt i omlægningen til grønnere transport er investeringen i tre el-lastbiler fra Volvo – og yderligere 122 er bestilt. Det vil gøre DFDS til den logistik-virksomhed i Norden, der har den største flåde af el-lastbiler. For virksomheden har et klart fokus på bæredygtighed – og ikke mindst af den grund giver det mening at bo sammen med virksomheder, der arbejder med bæredygtige teknologier inden for transport.

DFDS har et mål om at reducere vores udledning af CO2 med 50% inden for landtransport og warehousing i 2030, og i 2050 skal vi være CO2-neutrale. Derfor er vi i gang med at elektrificere alt det, vi kan – og samtidig kigger vi på brintløsninger, hvor det kan give mening, fortæller Anders Mikael Christensen.

Etablerer nyt transportcenter ved Onsild

Interessen gælder ikke kun selve drivmidlet, der skal erstatte de fossile brændstoffer i logistikvirksomheden. Man kigger også på, om man selv kan producere noget af den el, der skal bruges. Det kunne være i form af solceller og overvejes i forbindelse med etablering af et nyt transportcenter ved Onsild.

For DFDS Køletransport udvider ikke kun sine faciliteter på Majsmarken i Hobro. Der er også brug for mere plads til depot og lastbiler, og derfor vil virksomheden fra juni 2023 også være stærkt til stede et andet sted i Mariagerfjord Kommune, tæt på E45 ved afkørsel 36. Her skal el-lastbilerne kunne lades op, og her vil man på sigt gerne kunne producere grøn strøm selv, fortæller Anders Mikael Christensen.

DFDS blev etableret i 1866 og er i dag en global virksomhed med mere end 11.500 ansatte i 20 lande. Virksomheden leverer logistik-tjenester for såvel fragt som passagerer. DFDS Køletransport er en del af DFDS og leverer transportløsninger til køle- og frostvarer – primært til destinationer i Danmark.

CEMTEC blev etableret som erhvervspark i 2003 og er blevet udbygget ad flere omgange. I dag huser CEMTEC 19 virksomheder, hvoraf mange leverer løsninger til den grønne omstilling af energi- og transportsektoren.

Som vært og bygherre i erhvervsparken har vi hele tiden øje på at finde nye og mere bæredygtige løsninger, som hjælper vores erhvervslejere til at blive grønnere. Her indgår intelligent styring af ventilation, brug af genbrugssten, reduktion af madspild og en række andre tiltag. Udover at gøde jorden for et godt naboskab og samarbejde mellem virksomhederne, der bor hos os, så ser vi det som vores ansvar at skabe nogle rammer, der gør det muligt for vores erhvervslejere at bidrage positivt til den grønne omstilling, fortæller Søren Bjerregaard Pedersen, direktør for CEMTEC.

Kontakter

DFDS: Anders Mikael Christensen, direktør i DFDS Køletransport, tlf.: 2257 9974

Cemtec CEO: Søren Bjerregaard Pedersen, tlf.: 20279242