Published On: 22. marts 2017

05.03.2015

CEMTEC, som i de senere år har været med til at skabe omkring 200 nye nordjyske arbejdspladser inden for brint- og brændselscelleområdet, er sikret finansiering i 2015.

Vækstforum og Region Nordjylland har bevilliget 2 mio. kr. til CEMTEC’s projektskabende aktiviteter inden for grønne gasser i 2015.

”Det er vi naturligvis rigtig glade og stolte over. Det betyder, at vi kan fortsætte vores arbejde med at fremme den grønne omstilling af det danske energisystem, skabe nye arbejdspladser og sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede, så der fortsat kan skabes projekter inden for grønne gasser som brint og biogas”, siger Lars Udby, direktør for CEMTEC.       

Grønne gasser vil, ifølge vurderinger fra blandt andre Energistyrelsen, indtage en central rolle i den nationale energistrategi, som skal omstille det danske energisystem til at være bæredygtigt og uafhængigt af fossile brændstoffer. Her har Danmark og særligt Nordjylland sat sig i førersædet. CEMTEC har bidraget til både at implementere den nationale strategi, og har samtidigt medvirket til at skabe danske arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer.

”CEMTEC er en vigtig del af Nordjyllands styrkeposition på energiområdet, fordi centeret har stor viden og erfaring samt et godt nationalt og internationalt netværk. De kompetencer vil vi gerne hjælpe CEMTEC med at videreudvikle og bringe mere i spil til gavn for væksten i det nordjyske erhvervsliv” siger regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, som også er formand for Vækstforum.

De kompetencer og styrker, der er til stede i Nordjylland, er også blevet bemærket uden for Danmarks grænser, og har foruden udenlandske investeringer ført til projekter med store internationale aktører. I den sammenhæng kan nævnes det forestående Power2Hydrogen projekt, som har fået bevilliget 30 mio. kr. fra det danske ForskEL program til opførelse af et demonstrations-anlæg i Hobro Syd, som skal producere brint til højværdi markeder, og samtidig bidrage til balanceringen af det fremtidige danske elnet. Partnerne i dette projekt tæller blandt andre det franske gas-selskab Air Liquide, NEAS og Aalborg Universitet.

Resultater for CEMTEC i perioden 2005 – 2015 omfatter blandt andet:
Bidrag til skabelsen af mere end 200 videnbaserede nordjyske arbejdspladser med fokus på fremtidens bæredygtig energiteknologier
Stærkt samarbejde med store internationale aktører
Tiltrækning af virksomheder til Nordjylland
Samarbejde med Aalborg Universitet
Konkrete projekter for etablering af elektrolyse-anlæg til produktion af brint

Fakta om CEMTEC
CEMTEC er et videncenter for grønne gasser, der omsætter danske klimavisioner til konkret handling. Centeret gennemfører i samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner projekter til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder. www.cemtec.dk

For yderligere information, kontakt venligst direktør Lars Udby,

Tlf.: 61 68 62 12, mail: lars@cemtec.dk